(1)
Piocha, S.; RadliƄska, K. Uwagi Na Temat Kryzysu Gospodarczego I Sektora Bankowego W Polsce. pefim 2010, 238-251.