(1)
Olkiewicz, A. Rola instrument√≥w Bankowych I Ubezpieczeniowych W Ograniczaniu Ryzyka Handlowego przedsińôbiorstw W Czasie Kryzysu Gospodarczego. pefim 2010, 287-297.