(1)
Satoła, Łukasz. Dynamika wartości aktywów Na Polskim Rynku Funduszy Inwestycyjnych. pefim 2010, 312-321.