(1)
Ociepa-KiciƄska, E. Dywersyfikacja Ryzyka, a Ograniczenia W Polityce Inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych. pefim 2010, 332-340.