(1)
Gołasa, P. Wpływ Wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Na kształtowanie Się dochodów Gospodarstw Rolnych W Polsce. pefim 2010, 173-180.