(1)
Milewska, A. Zarządzanie Strategiczne W Lokalnej wspólnocie samorządowej Jako narzędzie Racjonalizacji wydatków Publicznych – przegląd Podstawowych obszarów. pefim 2011, 57-66.