(1)
Kozak, S. Zadłużenie Gospodarstw Domowych W UE-15 I Nowych państwach członkowskich UE W Latach 2001-2010. pefim 2011, 44-56.