(1)
Gołębiewski, J. Podział korzyści Ekonomicznych W kanałach Marketingowych Na Rynku żywności W Warunkach zmieniającej Się Koniunktury Gospodarczej. pefim 2012, 149-158.