(1)
Czykier-Wierzba, D. Początki Wspólnej Polityki Rolnej W EWG. pefim 2012, 103-115.