(1)
Biernat-Jarka, A. Finansowanie płatności bezpośrednich Z budżetu Unii Europejskiej, W Latach 2007-2011. pefim 2012, 60-70.