(1)
Czekaj, M.; Żmija, J. Wspólna Polityka Rolna a rozwój Drobnych Gospodarstw Rolnych. pefim 2012, 518-527.