(1)
Niezgoda, D. Gospodarowanie Ziemią a Wspólna Polityka Rolna. pefim 2012, 345-534.