(1)
Rykowska, J.; Sawicka, J. Aktywność Zawodowa Kobiet Wiejskich – Perspektywa Unijnej Polityki równości Szans. pefim 2012, 402-411.