(1)
Satoła, Łukasz. Polityka Opodatkowania nieruchomości W Gminach województwa małopolskiego W Latach 2007-2010. pefim 2013, 425-434.