(1)
Rogala, A. Komunikacja Marketingowa Skierowana Do wnętrza I Na zewnątrz Organizacji – Wzajemne Relacje. pefim 2013, 394-404.