(1)
Adamczyk, G. Specyfika przekazów Reklamowych Kierowanych Do Segmentu dziecięco-młodzieżowego. pefim 2013, 9-20.