(1)
Borkowski, B.; Krawiec, M. Modele zarządzania Ryzykiem Inwestycji kapitałowych W Sektorze Rolno-spożywczym. pefim 2013, 64-78.