(1)
Płonka, A.; Satoła, Łukasz; Wojewodzic, T. Zmiany przychylności Podatkowej Gmin W Okresie Dekoniunktury Gospodarczej. pefim 2014, 185-194.