(1)
Wicki, L. Regionalne zróżnicowanie Realizacji działania „Modernizacja Gospodarstw rolnych” W Ramach PROW 2007-2013. pefim 2015, 147-160.