(1)
Oliński, M.; Szamrowski, P. Potencjał Dialogowy Witryn Internetowych Organizacji pożytku Publicznego - podejście Relacyjne. pefim 2016, 37-54.