(1)
Lemanowicz, M. Rola Promocji W Kreowaniu Wizerunku Regionu – Instrumenty, narzędzia, Trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego. pefim 2017, 86-101.