(1)
Wicki, L. Poziom I Zakres Wsparcia Upowszechniania postępu Biologicznego W Produkcji roślinnej W Ramach działań Agencji Rynku Rolnego. pefim 2017, 259-271.