(1)
Franc - Dąbrowska, J.; Porada - Rochoń, M.; Świecka, B. Niewypłacalność przedsiębiorstw I Gospodarstw Domowych - Analiza porównawcza. pefim 2018, 19-31.