(1)
Klonowska, A. Analiza zmienności Makroekonomicznych wielkości Finansowych Na przykładzie Wybranych krajów Unii Europejskiej. pefim 2018, 73-82.