(1)
Kowalska, I. Projektowane Zmiany W Finansowaniu Jednostek samorządu Terytorialnego - Ocena Kierunkowych założeń. pefim 2018, 83-94.