(1)
Łukasik, G.; Błach, J. POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY. pefim 2018, 107-121.