(1)
Oliński, M.; Szamrowski, P. Wykorzystanie Twittera W działalności Organizacji pożytku Publicznego. pefim 2018, 155-172.