(1)
Ozimek, I. Ochrona konsumentów Na Wybranych Rynkach usług W świetle Regulacji Prawnych I możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów Konsumenckich. pefim 2018, 173-186.