(1)
Paluszak, G.; Wiƛniewska-Paluszak, J. Hipoteza Efektywnego Rynku Versus Analiza Techniczna Rynku Finansowego. pefim 2018, 187-198.