(1)
Pawłowski, M. Modele Dyskryminacyjne W Ocenie Ryzyka upadłości EmitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. pefim 2018, 211-222.