(1)
Grębowiec, M. Rola współczesnych Innowacji Sektora owoców I Warzyw W Procesie Postrzegania I Podejmowania Decyzji Nabywczych Przez konsumentów. pefim 2018, 60-71.