(1)
Raczkowska, M.; Gruziel, K. Ubóstwo I Wykluczenie społeczne W Unii Europejskiej W Relacji Miasto-Wieś. pefim 2018, 172-185.