(1)
BereziƄski, S.; Rokicki, T. Finansowanie Liniowej Infrastruktury Drogowej W Polsce. pefim 2020, 205-213.