(1)
Cyburt, A.; Gałecka, A. Rola nadwyżki Operacyjnej W Budowaniu stabilności Finansowej I potencjału Inwestycyjnego Jednostek samorządu Terytorialnego. pefim 2020, 17-32.