[1]
Wiśniewska, M. i Grabowski, J. 2023. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w obliczu współczesnych wyzwań i trendów dzięki wykorzystaniu technologii blockchain. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 143–156. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.10.