[1]
Trębska, J. 2023. Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 125–142. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.9.