[1]
Piątek, E. 2023. Zasada przewagi treści nad formą w transakcji zgłoszenia znaku towarowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 111–124. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.8.