[1]
Pawlonka, T. i Sypniewski, P. 2023. Behawioralne anomalie sezonowe na giełdzie – weryfikacja kalendarzowego efektu stycznia na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 97–109. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.7.