[1]
Misztal, P. 2023. Komunikacja banku centralnego jako determinanta wiarygodności i skuteczności polityki pieniężnej na przykładzie europejskiego banku centralnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 85–96. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.6.