[1]
Misiąg, J. i Misiąg, W. 2023. Strategia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa – założenia i praktyka. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 61–84. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.5.