[1]
Juszczyk, S., Bartosiak, W., Juszczyk, J., Konieczny, R. i Palimonka, B. 2023. Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 47–59. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.4.