[1]
Grzelczak, M., Kurdyś-Kujawska, A. i Soliwoda, M. 2023. Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 35–45. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.3.