[1]
Davydenko, N., Buriak, A., Wasilewska, N. i Wasilewski, M. 2023. Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 21–34. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.2.