[1]
Bernardelli, M. i Próchniak, M. 2023. Porównanie sektora finansowego i wyników makroekonomicznych na podstawie analizy punktów zwrotnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 29(78) (paź. 2023), 5–19. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.1.