[1]
Szydłowski, C. 2022. Ocena udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach budżetowych wybranych miast Polski w latach 2018-2021. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 28(77) (grudz. 2022), 141–161. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.21.