[1]
Śliwa, M. i Kłosowska, A. 2022. Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2022), 99–110. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.9.