[1]
Gałecka, A. i Ganc, M. 2022. Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 27(76) (cze. 2022), 18–29. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.2.