[1]
Krasowicz, S. 2009. Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 21–31. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.2.