[1]
Kutkowska, B. 2009. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 33–46. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.3.