[1]
Stanny, M. 2009. Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 47–56. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.4.